leadership

رهبری موثر در ایمنی و بهره وری

جزییات
  • زمان

    10 روز

  • قیمت

    320 تومان

خرید دوره
توضیحات

دستاوردهای این دوره :
شرح هوش اجتماعی و بهره‌هوشی درارتباط با مباحث رهبری
شرح مدل‌های مختلف رهبری
توضیح تفاوت وارتباط بین رهبری و مدیریت
بیان ویژگی‌های اصلی رهبری و مدیریت
درک عملکرد هورمون‌ها و ناقل‌های عصبی
شناخت هورمون ‌ها و ناقل‌های عصبی که با رهبران و پیروان آنها در ارتباط است
توضیح درباره عوامل تاثیرگذار بر رفتار انسان
توضیح و بیان خطاهای انسانی بر اساس استاندارد HSG48
کنترل‌های لازم برای خطاهای انسانی با در نظرگرفتن رهبری
شرح مدیریت یکپارچه و ارتباط آن با رهبری
توضیح درباره مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
توضیح درباره اینکه چگونه رهبری بر افزایش بازده و کاهش حوادث موثر خواهد بود
توضیح درباره رهبری در سیستم مدیریت کنش‌گرای HSE

به حساب کاربری خود وارد نشده اید!