جزییات
  • زمان

    1 روز

  • قیمت

    550,000 تومان

خرید دوره
توضیحات

یادگیری شیوه هایی برای مدیریت موثر استرس های محیط کار در جهت بهبود بهره وری و سلامت فردی

دوره ای جامع برای آموزش مدیریت استرس که راه کارهایی عملی برای کاهش و مدیریت استرس های محیط کار ارائه می دهد.خواست دوره:

شرکت کنندگان در این دوره با مهارت مدیریت استرس، در دو سطح فردی و سازمانی آشنا می شوند. حضور در این دوره به انها کمک می کند تا شیوه هایی موثر یرای پیشگیری و یا مدیریت استرس های محیط کار، به کار گیرند.

در طول دوره فرصت های متعددی برای برقرای ارتباط میان محتوای دوره و محیط کار شرکت کنندگان فراهم خواهد شد. همچنین شیوه های عملی مدیریت استرس آموزش داده خواهد شد تا فراگیران، به کمک آن بتوانند در کنار مسوولیت های مدیریت ایمنی و سلامت که دارند، به اعضای تیم شان هم در این راه کمک کنند.هدف دوره:
در پایان این دوره، فراگیران می توانند:
سود و زیان پرداختن به استرس را تشخیص دهند.
نسبت به اینکه استرس چیست درکی داشته باشند و بتوانند نشانه های آن را تشخیص دهند.
چند شیوه ی متفاوت برای مدیریت استرس را به کار برده باشند.
نسبت به الزامات قانونی کارفرما برای کاهش استرس در محیط کار شناخت کافی داشته باشند.
زمینه های شغلی که منجر به ایجاد استرس می شود را بررسی کنند و راهکارهایی که منجر به ایجاد استرس در سازمان هستند را مورد توجه قرار دهند.
نسبت به نقش حیاتی و مهارت های کسی که مدیریت استرس می داند، آگاه می شوند و برنامه عملکرد شخصی شان را برای مورد توجه قرار دادن مهم ترین موارد در مدیریت استرس محیط کار به کار می گیرند.


محتوای دوره
اثرات و زیانهای ناشی از وجود استرس در سازمان
اثرات و زیان های ناشی از وجود استرس در سازمان
فواید مهار استرس در محیط کار
تمرین گروهی و تسهیل بحث های گروهی

...................

به حساب کاربری خود وارد نشده اید!

• مقدمه ای بر شناخت استرس • واکنش مقابله یا فرار • آیا استرس برای شما مضر است؟ • بحث گروهی و ارائه مطالب
• چهار منبع ایجاد استرس- احساسی، ذهنی،تنکرد شناختی، رفتاری • اثرات بلند مدت استرس • شناسایی نقشه استرس شخصی تان • تمرین گروهی، همراه با بازخورد ارائه های فراگیران و بحث گروهی، تکمیل پرسشنامه های فردی
• بررسی شیوه های مدیریت استرس که توسط گروه به کار گرفته شده است • شیوه های مواجهه و نکاتی برای مدیریت استرس • ارائه فردی، فعالیت های عملی فردی، و تسهیل بحث های گروهی
• الزامات قانونی کارفرما برای کاهش استرس های محیط کار • ارزیابی ریسک5 مرحله ای • ارائه فردی و تسهیل بحث های گروهی
• رویکرد ارزیابی ریسک برای کاهش استرس های محیط کار • شیوه هایی برای تشویق کارفرمایان و کارکنان به همکاری و مشارکت در شناسایی استرس های شغلی در سازمان • 6 زمینه کاری که ممکن است منجر به استرس شود- بررسی استانداردها و آنچه که ممکن است در راستای مدیریت استرس، در محیط کار فراگیران انجام گیرد. • ارائه فردی، فعالیت های عملی گروهی و تسهیل بحث های گروهی
• نقش حیاتی مدیر بالاسری • مهارت ها و صلاحیت های لازم برای مدیریت استرس • تمرین گروهی، همراه با بازخورد فردی و تمرین برنامه ریزی عملکردی
• مرور درس آموخته ها و برنامه ریزی عملکردی • بازخورد دوره
• پرسشنامه اختیاری پیش از دوره و یا امکان دسترسی به جزوات دوره مدریت استرس در محیط کار، پیش از شروع دوره • کتاب کار رنگی همراه با نکات و شیوه هایی برای مدیریت استرس و فضای خالی برای یادداشت برداری •