درباره ما

PMPEC یکی از مؤسسات پیشرو بین المللی سلامت، ایمنی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت ریسک است که گسترده ترین خدمات را در بازار ارائه می دهد.مؤسسه ما متشکل از کارشناسانی با صلاحیت منحصر به فرد است که طی 10 سال گذشته با هم متحد شده اند. و اکنون تحت نام تجاری PMPEC به فعالیت می پردازند.
امروز گروه PMPEC قصد دارد از طریق تعهد و انطباق با الزامات قانونی بین المللی و ملی و سرمایه گذاری در بهبود مستمر، سطح بالایی از کیفیت در خدمات را برای مشتریان خود فراهم سازد.